BioHub Ostoja – lokalna żywność dla lokalnej społeczności

Opis

BIO Hub Bazar to pełen zdrowia ekologiczny targ w Olsztynku. Grupa producentów ekologicznych i tradycyjnych wyróżniających się produktami wysokiej jakości pochodzącymi głównie z regionu Warmii i Mazur połączyła siły w celu stworzenia platformy sprzedaży, komunikacji i edukacji umożliwiającej budowę krótkiego łańcucha dostaw. Budując platformę edukacyjno-sprzedażową, angażujemy do współpracy producentów żywności wysokiej jakości, edukujemy, tworzymy narzędzia współpracy i wymiany wiedzy, a także realizujemy wspólną strategię promocyjną mającą na celu poszerzanie wspólnego rynku zbytu dla producentów żywności wysokiej jakości na terenie województwa.

Ekologiczny targ odbywa się cyklicznie, w każdą niedzielę od czerwca do listopada 2020 roku na Targowisku Miejskim w Olsztynku (ul. Kościuszki 6d). Targowi okazjonalnie towarzyszą dodatkowe imprezy edukacyjne i promujące lokalną kulturę.

Bio Hub Bazar organizowany jest przez przedstawicieli sektora prywatnego (RSP Ostoja Natury), publicznego (gmina Olsztynek) oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) i jest przejawem partnerstwa tworzonego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców poprzez edukację oraz budowę wspólnych rynków zbytu opartych o krótkie łańcuchy dostaw.

Więcej informacji na: https://biohubbazar.pl

Cel

Głównym celem operacji BioHub Ostoja – lokalna żywność dla lokalnej społeczności, jest wymiana wiedzy oraz wzajemna edukacja producentów ekologicznych i tradycyjnych oferujących produkty wysokiej jakości.

Ważna jest również edukacja w zakresie krótkich łańcuchów dostaw zgodnie z ideą „z pola na stół” wśród konsumentów oraz budowa w nich świadomości tego, jak ważne jest wykorzystywanie produktów ekologicznych i wysokiej jakości w codziennej diecie.

Wśród celów operacji jest również organizacja krótkiego łańcucha dostaw żywności wysokiej jakości w formie cyklicznego eko bazaru oraz tworzenie sieci kontaktów i podwalin Grupy Producenckiej.Dzięki temu zapewniamy zwiększenie przychodów i rentowności gospodarstw oraz producentów żywności wysokiej jakości, co może doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia poprzez wymianę wiedzy, dobrych praktyk czy wzajemnemu wsparciu we wdrażaniu innowacji.

Efekty

Zakładanym efektem będzie stworzenie, wyedukowanej poprzez nasze działania związane z Bio Hub Bazarem, grupy producentów żywności wysokiej jakości i zapewnienie im stałej platformy sprzedaży, umożliwiającej dotarcie do szerszej grupy zainteresowanych klientów. Drugim z efektów będzie budowa społeczności klientów świadomych tego, jak ważne dla zdrowia i właściwego funkcjonowania organizmu jest dostarczanie mu najwyższej jakości produktów nabywanych bezpośrednio od ich producentów.

loga unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Wszystkie projekty Unijne