BioTech 2.0

BIOTECH 2.0 „Jakie Inteligentne lekcje wyciągnęliśmy dzięki unijnemu projektowi Smart Rural 21”

Projekt „Działania przygotowawcze na rzecz inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku” (Inteligentna wieś 21) to dwuipółletni projekt wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania postaw i strategii dotyczących inteligentnych wsi w całej Europie.

Zobacz inne produkcje