BioTech 2.0

BIOTECH 2.0 „Przewaga rolnictwa ekologicznego nad konwencjonalnym” Prof. dr Hab. Ewa Solarska

Ocieplenie klimatu zagraża rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu, generując niebotyczne koszty dla gospodarki.

Jednocześnie to właśnie działalność rolnicza wpływa w ogromnym stopniu na zmiany klimatyczne, odpowiadając za jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Zobacz inne produkcje