BioTech 2.0

BioTech 2.0 „Rola i miejsce rolnictwa w 21 wieku” dr Jacek Bartosiak Strategy&Future

Współczesne rolnictwo i jego produkcyjne otoczenie wymagają nowoczesnych, efektywnych rozwiązań technicznych i technologicznych, na miarę XXI wieku.

Rozwój rolnictwa, który obserwujemy jest również wynikiem ewolucyjnych przemian społecznych i gospodarczych zachodzących na terenach wiejskich.

Zobacz inne produkcje