BioTech 2.0

BIOTECH 2021 „Działanie „Współpraca” narzędziem do wdrażania innowacji” Aleksander Bomberski

Ostatnie dwie dekady przyniosły dynamiczny wzrost tempa rozwoju technologicznego.

W celu uzyskania przewagi rynkowej, przedsiębiorstwa rolne, z powodzeniem wdrażają do produkcji rolnej innowacje technologiczne, produktowe i usługowe.

Zobacz inne produkcje