BioTech 2.0

Oczekuje się, że w nadchodzących latach rolnictwo ekologiczne i rynek żywności ekologicznej będą nadal silnie rosnąć, nie tylko w UE. Jednocześnie rosną oczekiwania polityczne i konsumenckie wobec rolnictwa.

Zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej, zarządzanie neutralne dla klimatu oraz rozbudowa regionalnych łańcuchów wartości stanowią trzy kluczowe wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć.

Zobacz inne produkcje