Pierwszym prezentowanym polskim prelegentem konferencji podczas BioTech 2.0 jest dr Jacek Bartosiak. Jego specjalnością nie jest produkcja rolna a geopolityka. Postara się przybliżyć nam sytuacje dynamicznie zachodzących zmian na świecie. Co nas czeka w najbliższych latach i jak najlepiej się przygotować do nadchodzących zmian.

biotech 2 0 folder 2021 09 02 final 13

Założyciel i właściciel Strategy&Future. Jako doktor nauk społecznych jest szanowanym ekspertem do spraw geopolityki i geostrategii. Swoją pozycję budował jako ekspert w Fundacji Republikańskiej oraz Narodowym Centrum Studiów Strategicznych czyli niezależnym ośrodku analitycznym powołanym do prowadzenia badań i analiz oraz pobudzaniem debaty i rozwijaniem innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski.

W NCSS pełnił również funkcję członka rady. Współpracownik Nowej Konfederacji – wydawnictwa zajmującego się zagadnieniami skupiającymi się na sprawach ustrojowych, polityce międzynarodowej, prawie, obronności i gospodarce oraz New Generation Warfare Centre w Waszyngtonie.

Członek zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (2017–2018), prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (2018–2019). Uczestnik debaty na temat sytuacji strategicznej Europy Środkowo-Wschodniej, zachodniego Pacyfiku i Eurazji.

Temat wystąpienia: „Rola i miejsce Rolnictwa w 21 wieku w kontekście zmian geopolitycznych na świecie.”

Współczesne rolnictwo i jego produkcyjne otoczenie wymagają nowoczesnych, efektywnych rozwiązań technicznych i technologicznych, na miarę XXI wieku. Rozwój rolnictwa, który obserwujemy jest również wynikiem ewolucyjnych przemian społecznych i gospodarczych zachodzących na terenach wiejskich. Ważną rolę w kształtowaniu terenów wiejskich będzie odgrywał sektor rolno-żywnościowy. Cechuje go coraz ściślejsza integracja rolnictwa z jego otoczeniem tj. z przemysłem wytwarzającym środki produkcji dla rolnictwa, przetwórstwem rolno-spożywczym oraz handlem rolnym i żywnościowym oraz innymi sektorami gospodarki narodowej.

Rolnictwo XXI wieku musi elastycznie reagować na stawiane mu wyzwania. Jednymz nich jest znalezienie balansu pomiędzy wdrażaniem postępu technicznego, biologicznego i organizacyjnegoz jednoczesnym zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi i terenów wiejskich. Podczas wykładu postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytania: jak prezentuje się rolnictwo na mapie świata w dobie przemian geopolitycznych oraz jaką rolę pełni polska produkcja rolna na arenie europejskieji światowej?

Czytaj także