Ostoja Natury w projekcie „Smart Rural 21”

Miło nam poinformować, że projekt złożony przez naszego prezesa Piotra Ostaszewskiego, w imieniu Ostoi Natury oraz mieszkańców Tomaszyna, został wybrany razem z 16 innymi wioskami spośród 734 zgłoszeń w Europie do realizacji projektu: „Smart Rural 21”.

Projekt „Działanie przygotowawcze dotyczące inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku” (Smart Rural 21) to trwający dwa i pół roku projekt wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i inspirowanie wiosek do opracowania i wdrożenia podejścia i strategii inteligentnych wiosek w całej Europie oraz wyciąganie wniosków i wspieranie przyszłych interwencji politycznych w sprawie inteligentnych wiosek. Projekt rozpoczął się w grudniu 2019 r., a zakończy w czerwcu 2022 r.

Więcej na: https://www.smartrural21.eu/

Zobacz także