Ostoja Natury z dotacjami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu nr 4/2020 ogłoszonego w dniu 8 listopada 2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), RSP Ostoja Natury złożyła trzy wnioski. Wszystkie zdobyły dużą liczbę punktów i uzyskały dofinasowania.

W ramach Działania 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu – nasz wniosek na film z cyklu Farm Gear pt. „Na tropie innowacji” uzyskał 13 punktów, zajął 2 miejsce, a projektowi przyznano dofinansowanie na kwotę 64 689,50 zł.

W ramach Działania 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – nasz wniosek BioTech otrzymał 15 punktów, zajął 2 miejsce, a projektowi przyznano dofinansowanie na kwotę 57 128,00 zł.

W ramach działania 9 – Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji – nasz wniosek BIOHub Ostoja – lokalna żywność dla lokalnej społeczności otrzymał 16 punktów, zajął pierwsze miejsce, a projektowi przyznano dofinansowanie na kwotę 67 527 zł.

Nasza spółdzielnia, w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, będzie realizowała trzy operacje na łączną kwotę 189 344,50 zł.

Więcej informacji o laureatach konkursu na stronie http://warminsko-mazurskie.ksow.pl/…/15512-konkurs-nr-42020…

Zobacz także