Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Miło nam, jako organizatorowi Bio Hub Bazar, poinformować, że najbliższe wydarzenie specjalne, które odbędzie się 6 września 2020 przy okazji Pełnego Zdrowia Eko Targu w Olsztynku, czyli spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości – BioTech, zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztowa Ardanowskiego.

Zdaniem Ministra, zorganizowanie przedsięwzięcia mającego na celu prezentację i popularyzację nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w procesach produkcji rolniczej niewątpliwie zasługuje na poparcie, a upowszechnianie i wdrażanie do praktyki rolniczej osiągnięć naukowych w znaczący sposób wpływa na rozwój, innowacyjność i konkurencyjność polskiego rolnictwa.

To dla nas olbrzymie wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter naszego przedsięwzięcia, a także świadczy o jego randze oraz dużym znaczeniu w skali kraju.

Zobacz także