Prof. dr agr. Knut Schmidtke (FIBL)

BioTech 2.0 już za tydzień więc rozpoczynamy prezentacje prelegentów konferencji BioTech 2.0.

Przed wami pierwszy z gości zagranicznych i bez wątpienia jeden z najbardziej utytułowanych prelegentów naszej konferencji – Profesor dr agr. Knut Schmidtke – dyrektor ds. badań i innowacji oraz przewodniczący Rady Wykonawczej Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).

Dyrektor ds. badań, rozwoju i innowacji w Instytucie Badawczym Rolnictwa Ekologicznego w Szwajcarii

Od kwietnia 2020 roku Dyrektor ds. badań, rozwoju i innowacji oraz Przewodniczący Rady Wykonawczej Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego (FiBL) w Szwajcarii. Z nauką związał się podejmując w 1984 roku studia w zakresie nauk rolniczych na Uniwersytecie Justus-Liebig w Gießen. Wiedzę i warsztat naukowy umacniał m.in., jako Asystent naukowy w Katedrze Biologicznych Systemów Produkcji na Uniwersytecie Justus-Liebig w Gießen jak również Asystent naukowy w Instytucie Produkcji Roślinnej i Hodowli Roślin oraz Asystent uniwersytecki w Instytucie Produkcji Roślinnej i Hodowli Roślin na Uniwersytecie w Getyndze. W między czasie w roku 1997 uzyskał tytuł Doktora na Wydziale Nauk Rolniczych i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen. W roku 2000 pełnił rolę profesora wizytującego na Wydziale Rolnictwa Ekologicznego na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych (Austria). Natomiast w 2003 roku rolę profesora wizytującego w szkole podyplomowej w zakresie rolnictwa na Uniwersytecie Hakkaido (Japonia). Przez wiele lat zawodowo związany z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Dreźnie (Niemcy) gdzie pracował od 2003 r. jako profesor zwyczajny rolnictwa ekologicznego. Na tej uczelni. Od 2015 r. pełnił na tej uczelni funkcję prorektora ds. badań i rozwoju, z powodzeniem opracowując, wraz ze swoim zespołem, wiele innowacyjnych projektów. Bogate doświadczenie naukowo-badawcze sprawia, że jest cenionym, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie rolnictwa ekologicznego oraz agronomi, gleboznawstwa i żywienia roślin.

 

Temat wykładu: Wyzwania w badaniach i rozwoju rolnictwa ekologicznego

Oczekuje się, że w nadchodzących latach rolnictwo ekologiczne i rynek żywności ekologicznej będą nadal silnie rosnąć, nie tylko w UE. Jednocześnie rosną oczekiwania polityczne i konsumenckie wobec rolnictwa. Zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej, zarządzanie neutralne dla klimatu oraz rozbudowa regionalnych łańcuchów wartości stanowią trzy kluczowe wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane innowacje techniczne i biologiczne mówiące o tym, w jaki efektywny sposób rolnictwo ekologiczne może sprostać tym wyzwaniom na przestrzeni najbliższych 20 lat.