Przed wami kolejny z prelegentów konferencji BioTech 2.0 prof. dr hab. Ewa Solarska.

biotech 2 0 folder 2021 09 02 final 10

Profesor w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczegow Lublinie. Fitopatolog i specjalista z zakresu oceny jakości produktów ekologicznych. W pracy naukowej zajmuje się opracowywaniem technologii uprawy metodami ekologicznymi roślin rolniczych i ogrodniczych z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych i konsorcjów mikroorganizmów. Autor technologii uprawy chmielu ekologicznego.

Kierownik Zespołu Badania Środków Ochrony Roślin, w ramach którego prowadzi badania naturalnych i chemicznych preparatów ochrony roślin do celów rejestracyjnych. Jest wykonawcą lub koordynatorem wielu projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z krajowymii zagranicznymi partnerami naukowymi i przedsiębiorcami oraz autorką i współautorką ok. 120 publikacjii monografii.

Za swoje zasługi naukowe Profesor Solarska otrzymała wiele odznaczeń międzynarodowych i nagród krajowych.

Temat wystąpienia: „Przewaga rolnictwa ekologicznego nad konwencjonalnym”

Ocieplenie klimatu zagraża rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu, generując niebotyczne koszty dla gospodarki. Jednocześnie to właśnie działalność rolnicza wpływa w ogromnym stopniu na zmiany klimatyczne, odpowiadając za jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Produkcja syntetycznych nawozów azotowych oraz pestycydów powoduje emisję ogromnych ilości CO2 do atmosfery. Sposób gospodarowania ziemią musi się zatem zmienić. Intensyfikacja rolnictwa polegająca na nadmiernym stosowaniu pestycydów i nawozów syntetycznych spowodowała degradację gleby tj. zmniejszenie w niej zawartości materii organicznej, zanieczyszczenie metalami ciężkimi i innymi związkami toksycznymi, oraz zwiększenie jej zbitości i erozji. Takie gleby w minimalnym stopniu pochłaniają dwutlenek węgla i kumulują mniej wody ze względu na małą zawartość materii organicznej. Ekologiczne metody gospodarowania rolniczego mogą odwrócić zapoczątkowany kierunek i przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną argumenty przemawiające nad wyższością rolnictwa ekologicznego nad konwencjonalnym szczególnie w kontekście produkcji bezpiecznej żywności neutralizując negatywny wpływ na środowisko.

Czytaj także