RSP Ostoja Natury uczestnikiem konferencji ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI – JAK PROMOWAĆ? JAK SPRZEDAWAĆ? JAK BUDOWAĆ MARKĘ?

 

21 października w Olsztynie, podczas konferencji ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI – JAK PROMOWAĆ? JAK SPRZEDAWAĆ? JAK BUDOWAĆ MARKĘ? miało miejsce wystąpienie reprezentantów RSP Ostoja Natury.

Wykład W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, na temat inteligentnych wiosek przyszłości przeprowadził Nasz Członek Zarządu ds. Produkcji Rolnej – Stanisław Suchorski, a jego prelekcja została przyjęta bardzo ciepło przez uczestników konferencji, którymi byli: sprzedawcy, producenci i dystrybutorzy żywności wysokiej jakości  z regionu Warmi i Mazur.

Po prelekcji odbyliśmy wiele ciekawych rozmów z osobami zainteresowanymi naszą inicjatywą i nawiązaniem współpracy w regionie.

Nie zabrakło również przybijania „zielonych piątek”