Ostoja Natury gościem Komisji Europejskiej w Brukseli

 

Czy chcesz wiedzieć, w jaki sposób #spółdzielnie #tworzą #zmianę zapewniając #zrównoważone #zużycie i #produkcję? Już jutro, nasz Prezes Piotr Ostaszewski opowie o tym podczas konferencji UE na temat rolnictwa w 2019r. – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OD POLA DO STOŁU.

Konferencja „Perspektywy rolnictwa w UE” stała się obecnie kluczowym corocznym spotkaniem europejskich zainteresowanych stron, chcących zaangażować się i omówić przyszłość rolnictwa w Europie oraz stojące przed nim wyzwania. Piąta edycja konferencji odbywa się w dniach 10–11 grudnia 2019r., a otworzy ją komisarz ds. Rolnictwa.

Pierwszego dnia, dyskusja obejmie panelistów wysokiego szczebla i skupi się na zrównoważonym rozwoju od pola do stołu. Prelegenci podzielą się osiągnięciami naukowymi i inicjatywami już podjętymi w celu poprawy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej równowagi produkcji, konsumpcji i handlu.

Drugi dzień rozpocznie się od dyskusji na temat wpływu rosnących wymagań społecznych na ceny żywności. Następnie odbędzie się debata na temat perspektyw rynków rolnych w UE (uprawy, biopaliwa, uprawy specjalistyczne, mięso i nabiał). Uczestnikami będą instytucje UE, rządy i organizacje międzynarodowe, osoby zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, eksperci rynkowi, pracownicy naukowi, ośrodki analityczne i społeczeństwo obywatelskie.

Informacje o porządku obrad i prelegentach można sprawdzić tutaj https://ec.europa.eu/…/2019-eu-agricultural-outlook-confere…

Konferencja będzie transmitowana w Internecie na żywo, a link do wystąpienia naszego prezesa udostępnimy w dniu jutrzejszym.