Smart Rural 21

Miło nam poinformować, że Ostoja Natury i wioska Tomaszyn został wybrany razem z 16 innymi wioskami spośród 734 zgłoszeń z całej Europy do realizacji projektu „Smart Rural 21”.

Projekt „Działanie przygotowawcze dotyczące inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku” (Smart Rural 21) to trwający dwa i pół roku projekt wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i inspirowanie wiosek do opracowania i wdrożenia podejścia i strategii inteligentnych wiosek w całej Europie oraz wyciąganie wniosków i wspieranie przyszłych interwencji politycznych w sprawie inteligentnych wiosek.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2019 r., a zakończy w czerwcu 2022 r.

Cele projektu

Umożliwienie wsiom na terenie Unii Europejskiej wdrożenia podejścia i strategii „Inteligentnej Wioski”.

Inspiracja decydentów do przyjęcia polityki i programów wspierających tworzenie Inteligentnych Wsi na terenie Unii Europejskiej.

Główne założenia programu

Opracowanie nowych narzędzi i zasobów inteligentnej wioski i dla wszystkich lokalnych podmiotów wiejskich.

Bezpośrednie wskazówki techniczne i wsparcie dla 17 wybranych społeczności wiejskich mające na celu wdrożenie w tych miejscach strategii inteligentnej wioski.
Pełne wsparcie dla dwóch wybranych gmin wiejskich w celu wdrażania w nich strategii inteligentnej wioski.

Jasne przesłania do decydentów politycznych wpływające na projekt wdrażania programów inteligentnych wiosek (zwłaszcza w ramach Wspólnej Polityki Rolnej).