BioTech 2020

Opis

Szybki rozwój technologiczny sektora rolniczego wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności w celu zachowania wydajności ekonomicznej oraz konkurencyjności gospodarstw rolnych, szczególnie w obszarze zaawansowanych technologii produktów wysokiej jakości.

W chwili obecnej najlepszym źródłem wiedzy są praktycy i wynalazcy, którzy cały czas aktualizują wiedzę powszechną o nowe technologie, rozwiązania czy całe procesy. Wiedza uzyskana z pierwszej ręki od czołowych specjalistów, poparta praktycznymi przykładami wdrożeń (case study), to najbardziej efektywna forma edukacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Odpowiedzią jest BioTech – spotkanie profesjonalistów z branży żywności wysokiej jakości w celu popularyzacji oraz uporządkowania wiedzy w zakresie najnowszych technologii sektora rolniczego i produktów wysokiej jakości (w tym ekologicznych). W pierwszej edycji BioTech udział wezmą praktycy, wynalazcy oraz przedstawiciele nauki. W czasie wykładów i prezentacji przedstawione zostaną nowoczesne procesy produkcji stosowane we współczesnym rolnictwie, a także zdobycze technologiczne oraz naukowe wykorzystywane na różnych etapach procesów upraw, hodowli i przetwórstwa. Przekazana wiedza przyczynić się ma do zwiększenia wydajności produkcji, konkurencyjności i poprawy jakości warsztatu pracy rolników.

Cel

Wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich poprzez uporządkowanie i przekazanie wiedzy oraz zaprezentowanie dobrych praktyk, wydajnych ekonomicznie, środowiskowo i społecznie w zakresie najnowszych technologii sektora rolniczego produktów wysokiej jakości (w tym ekologicznych) poprzez wykorzystanie synergii następujących narzędzi:

  • spotkania/warsztatu specjalistów z Polski i Europy
  • broszura
  • wystawa
  • publikacja video w internecie

Efekty

Zakładamy, że wydarzenie BioTech wpłynie znacząco na wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez promocję naturalnych sposobów upraw. Opracowywanie, a potem wdrożenie zastosowań inwestycyjnych, stworzenie know-how gospodarstw ekologicznych sprawi, że produkcja ekologiczna będzie odgrywała jeszcze większe znaczenie na polskim rynku, a co za tym idzie podwyższenia jakości życia na obszarach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Wszystkie projekty Unijne